Informacje o projekcie:

Fundacja „Razem” zaprasza do udziału w projekcie „Misja rozwój” nr FELU.10.06-IZ.00-01-0155/23 realizowanym na terenie województwa lubelskiego.

Projekt „Misja rozwój” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu: 315 800,00

Wysokość dofinansowania Projektu z UE: 297 800,00 zł

Wkład własny: 18 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.11.2023 r. do 31.07.2024 r.

Główne zadania projektu:

 • Diagnoza umiejętności podstawowych
 • Szkolenie z zakresu umiejętności podstawowych
 • Szkolenia podnoszące poziom umiejętności podstawowych:
  • Blok nr 1 – Oswoić Internet – punkt cyfrowego wsparcia
  • Blok nr 2 – Zostań mistrzem budżetu domowego – zarządzanie finansami
  • Blok nr 3 – Nie urząd taki straszny – wypełnianie druków, formularzy, podań
  • Blok nr 4 – Nie daj się nabić w butelkę – fałszywe źródła informacji. Jak się od nich ustrzec?
 • Weryfikacja diagnozy

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie 40 osób dorosłych (32K, 8M) w tym 12 osób ze statusem UKR, 8 OzN w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz ich weryfikacja poprzez podstawowe kompetencje, w tym cyfrowe dla grup wykluczonych cyfrowo (realizowane poza systemem BUR i PSF), umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways. w okresie 01.11.2023 - 31.07.2024 r.

Główne wskaźniki Projektu to:

 • Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych : 32K,8M łącznie 40 UP
 • Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie - 12 UP
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - min. 80% - 32 UP
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu - min. 80% - 32 UP
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 7K, 1M łącznie 8 UP - 20%

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych – 40 os. w tym 32 kobiety, 8 mężczyzn
 • Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie – 12 os. (kobiety)

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 32 os. w tym 26 kobiet, 6 mężczyzn
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 26 os. w tym 26 kobiet, 6 mężczyzn
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 8 os. w tym 7 kobiet, 1 mężczyzna
 • Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 12 os. (kobiety)
 • Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – 12 os. (kobiety)

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Zamieszkujące, przebywające lub pracujące w myśl KC teren województwa lubelskiego: powiat bialski, chełmski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski
 • Osoby pełnoletnie,
 • Osoby z niskim wykształceniem (do ISCED 3),
 • Osoby z niepełnosprawnością,
 • Osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie (ze statusem UKR)

Zgłoszenie do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

oraz dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu:
Al. Racławickie 44B/U1, 20-043 Lublin
lub mailowo na adres: j.grudowska@fundacjarazem.com.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY