Nasza Fundacja powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców północno-wschodniego mazowsza. Głównym celem jest kształcenie dorosłych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie osób bezrobotnych, integracja społeczno-zawodowa oraz pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Naszym atutem jest wysoka jakość prowadzonych szkoleń, wykładowcy z doskonałym przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym, doświadczenie w prowadzeniu kursów oraz duża elastyczność współpracy.

Każde szkolenie dopasowywane jest indywidualnie do potrzeb i wymagań klienta na podstawie rozmów i informacji uzyskanych przed szkoleniem.

Profesjonalne kompetencje naszego zespołu pozwoliły nam zrealizować wiele projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty wspierały takie obszary jak:

  • kształcenie zawodowe młodzieży oraz osób dorosłych,
  • zakładanie działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowe,
  • podnoszenie kwalifikacji osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji zawodowej,
  • wprowadzenie osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy,
  • aktywizacja społeczna osób wykluczonych społecznie.

Statut

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

1400

LICZBA GODZIN NABYWANIA KWALIFIKACJI

31000

LICZBA GODZIN NABYWANIA KOMPETENCJI

9600

LICZBA GODZIN ODBYTYCH SZKOLEŃ ICT

2300

LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z NASZYCH USŁUG