Nasza Fundacja powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców północno-wschodniego mazowsza. Głównym celem jest kształcenie dorosłych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie osób bezrobotnych, integracja społeczno-zawodowa oraz pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Naszym atutem jest wysoka jakość prowadzonych szkoleń, wykładowcy z doskonałym przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym, doświadczenie w prowadzeniu kursów oraz duża elastyczność współpracy.

Każde szkolenie dopasowywane jest indywidualnie do potrzeb i wymagań klienta na podstawie rozmów i informacji uzyskanych przed szkoleniem.

Profesjonalne kompetencje naszego zespołu pozwoliły nam zrealizować wiele projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty wspierały takie obszary jak:

  • kształcenie zawodowe młodzieży oraz osób dorosłych,
  • zakładanie działalności gospodarczych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowe,
  • podnoszenie kwalifikacji osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji zawodowej,
  • wprowadzenie osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy,
  • aktywizacja społeczna osób wykluczonych społecznie.

Statut

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Sprawozdanie z działalności za rok 2022

1400

LICZBA GODZIN NABYWANIA KWALIFIKACJI

31000

LICZBA GODZIN NABYWANIA KOMPETENCJI

9600

LICZBA GODZIN ODBYTYCH SZKOLEŃ ICT

2300

LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z NASZYCH USŁUG