company logo

1. Najlepszy czas na działanie jest teraz!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-8149/17

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • wsparcie psychologiczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo prawno- obywatelskie
 • trening kompetencji społecznych i pedagogiczno- wychowawczych
 • staże zawodowe


company logo

2. Włącz się do społeczeństwa

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-7940/17

Działanie 09.01 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo pedagogiczno- prawne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • staże zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych / życiowych
 • coaching wspierania równowagi rodzina - praca


company logo

3. Zacznij być aktywny już dziś!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-8112/17

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • określenie indywidualnej ścieżki reintegracyjnej
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • doradztwo społeczno- prawne
 • szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe


company logo

4. Aktywnie zmieniaj swoje życie na lepsze!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-7931/17-00

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • określenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej
 • kompleksowe doradztwo psychologiczne/ prawne/ społeczne
 • indywidualne zdjęcia terapeutyczne
 • szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji/ kompetencji społeczno- zawodowych
 • pośrednictwo pracy
 • grupowe warsztaty terapii zajęciowej / coaching
 • staże zawodowe


company logo

5. Wyłącz ubóstwo, włącz aktywność

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-7930/17

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu
 • warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich
 • szkolenie służące nabyciu/ podniesieniu kwalifikacji
 • edukacja finansowa
 • pośrednictwo pracy
 • staż zawodowy


company logo

6. Aktywność na plus

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9630/17

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • poradnictwo psychologiczne specjalistyczne
 • coaching wspierania równowagi rodzina- praca
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • staże zawodowe
 • warsztaty umiejętności społecznych