Kurs ten skierowany jest do osób początkujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę z zakresu opieki nad osobami starszymi lub dla tych, którzy chcą wiązać swoją przyszłość z tym zawodem. Osoba opiekująca się powinna charakteryzować się empatią, zrozumieniem i zaangażowaniem emocjonalnym, by móc lepiej zrozumieć osobę podopieczną.

Wybrane zagadnienia programowe:

  • typowe zachowania osób dotkniętych chorobą
  • etyka pracy. Rola i obowiązki opiekuna
  • czynności związane z opieką i pielęgnacją
  • pierwsza pomoc przedmedyczna.