Kurs asystenta nauczyciela przedszkola jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych pracą w placówkach wychowania przedszkolnego. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca w zakresie opieki nad dziećmi. Perspektywy zatrudnienia na tym stanowisku są szerokie: w żłobkach, świetlicach szkolnych, punktach przedszkolnych czy zespołach wychowania przedszkolnego.

Wybrane zagadnienia programowe:

  • psychologiczna koncepcja opieki nad dziećmi i jej funkcje
  • zasady pracy opiekuńczo- wychowawczej i prawa dziecka
  • psychologia rozwojowa w praktyce
  • pedagogika zabawy.