Organizujemy kursy ADR, które umożliwiają zdobycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dla osób zainteresowanych proponujemy kurs ADR podstawowy lub specjalistyczny. Kurs podstawowy stanowi podstawowe uprawnienia na przewóz towarów niebezpiecznych w standardowych ciężarówkach. Kurs specjalistyczny dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

Wymagania wstępne:

  • ukończony 21 rok życia
  • spełnienie wymagań ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Wybrane zagadnienia programowe:

  • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
  • główne rodzaje zagrożeń
  • oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy
  • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.