Szkolenie "Sprzedawca" ze stażem dla obywateli Ukrainy

Fundacja Razem zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP) posiadające status obywatela Ukrainy.

Co oferujemy w ramach projektu?

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,
  • trening umiejętności społecznych,
  • naukę języka polskiego,
  • szkolenie zawodowe ze stypendium (ok. 1400 zł),
  • 3-miesięczny staż zawodowy (ok. 1800 zł/miesiąc),
  • pośrednictwo pracy.

W trakcie szkolenia zapewniamy catering (serwis kawowy, ciepły posiłek).

Zapisy przyjmujemy w Biurze Fundacji Razem przy ul. Czesława Niemena 16 w Ostrołęce.

tel. 883 02 03 12, 883 02 03 10, 883 02 03 19