Okres realizacji 01.11.2022 - 30.04.2023

1. Grupa docelowa

Wdrażany model skierowany jest do osób:
Obywateli Ukrainy pow. 18 r.ż., którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: osoby korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca˛ istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony

2. Zadania

I Etap: Diagnoza potrzeb

II Etap: Każda osoba przechodzi ścieżkę szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności (4 szkolenia z 6 niżej wymienionych) :
1 – Instytucje w Polsce
2 – Podstawy poszukiwania pracy w Polsce
3 – Pracuje legalnie w Polsce
4 – Wiedza o Polsce
5 – Finansowe ABC
6 – Transport i komunikacja

III Etap: Szkolenia z języka polskiego

3. Zapewniamy

Uczestnikom przysługuje:

  • Refundacja części poniesionych kosztów dojazdu na spotkania;
  • Catering (obiad, przerwa kawowa) w trakcie szkoleń
  • Bezpłatne materiały szkoleniowe
  • Weryfikacja postępów edukacyjnych
  • Certyfikat podniesienia poziomu kompetencji

Harmonogramy